Een advocaat voor erfrecht

27 oktober 2022
 Categorieën: Advocaten, Blog

Delen  

Wanneer iemand komt te overlijden dan is dat voor iedereen een verdrietige gebeurtenis. Er komt bij een overlijden dan ook veel kijken; niet alleen op het gebied van rouw, maar ook op het gebied van afhandeling van het erfrecht. In de wet en vaak in het testament van de overledene, is vastgelegd wat er met de bezittingen van de betreffende persoon na het overlijden moet gebeuren. Het kan echter ook zijn dat er niets is vastgelegd en dat de familie zelf de bezittingen mag verdelen. Hier kunnen echter conflicten ontstaan die het rechtsgebied ‘erfrecht’ raken, dat is opgenomen in het burgerlijk recht. Het erfrecht regelt de verdeling van de bezittingen en de schulden van iemand die overlijdt.

Conflicten binnen het erfrecht
Wanneer er conflicten ontstaan bij het verdelen van de schulden of bezittingen van iemand die overleden is, dan kan de hulp van een advocaat voor erfrecht van VR-Advocatuur B.V. een goede oplossing zijn. Een advocaat voor erfrecht komt in beeld bij conflicten rondom het testament, het verdelen van de nalatenschap, het uitvoeren van wilsrechten of om een beschrijving te geven van de boedel. Een erfrecht advocaat zal proberen om de zaak via de wet of de rechter op te lossen, waarbij hij een van de partijen bijstaat. Vaak werken erfrechtadvocaten samen met mediators om een conflict op te lossen voordat het bij de rechter komt. Lukt dit niet? Dan zal de erfrechtadvocaat samen met zijn of haar cliënt de weg naar de rechtbank bewandelen.

Een erfrecht advocaat kan je dus helpen wanneer er conflicten zijn ontstaan over de bezittingen en schulden van een overleden persoon. Advocaten binnen het erfrecht hebben vaak een goede kennis van de wet, hebben ervaring met conflicten en kennen een groot inlevingsvermogen. Een proces binnen het erfrecht begint eigenlijk altijd met een intakegesprek bij de advocaat. Afhankelijk van de complexiteit van het probleem, de aan- of afwezigheid van een testament en het aantal betrokken personen wordt er een plan opgesteld. Dit kan inhouden dat er eerst een poging tot mediation plaatsvindt, maar het kan ook zijn dat de weg naar de rechter direct bewandeld gaat worden. Een strafrechtadvocaat zal zijn of haar cliënt het gehele traject bijstaan.

De kosten voor een erfrecht advocaat
De kosten voor een erfrecht advocaat zijn afhankelijk van de complexiteit van het probleem en het aantal betrokken personen. Heb je weinig inkomen en ben je niet verzekerd voor rechtsbijstand? Dan kan je een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand. Een deel van de kosten zal dan worden vergoed.