Wanneer heb je een familierecht advocaat nodig?

23 maart 2022
 Categorieën: Advocaten, Blog

Delen  

Wanneer jij en je partner uit elkaar gaan, houdt de familierecht advocaat zich bezig met de diverse juridische aspecten die hier bij komen kijken. Denk er bijvoorbeeld aan een familierecht advocaat in te schakelen wanneer het gaat om het ouderlijk gezag, een echtscheiding, de adoptie van een kind of het wijzigen van een voornaam. Ook als gemaakte afspraken rondom de scheiding niet worden nagekomen kan de advocaat jouw zaak vertegenwoordigen in de rechtbank en gemaakte afspraken door een rechter laten bekrachtigen.

Procesvertegenwoordiging noodzakelijk
In een aantal gevallen is het verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat, terwijl het in andere gevallen niet verplicht maar wel verstandig is. Zo is een advocaat noodzakelijk bij alimentatie, scheiden, omgangsregelingen en meer. Ook het wijzigen van een voornaam of vaststellen of ontkennen van het vaderschap kan niet zonder dat er een advocaat wordt ingeschakeld. In dit geval is sprake van een verplichte procesvertegenwoordiging.

Sommige zaken kun je wel zelf regelen, zoals het maken van gezamenlijke afspraken voor het ouderschapsplan voor minderjarige kinderen. Door ervaring en een jarenlange opleiding kan een goede advocaat je hier wel uitstekend in adviseren en bijstaan. Zo kan de advocaat onder meer advies geven, juridische hulp verlenen en een officiële alimentatieberekening maken.

Ouders zijn verplicht een ouderschapsplan voor de kinderen op te stellen als ze besluiten om te scheiden. In dit plan komt onder andere het gezag, de zorgverdeling en de hoofdverblijfplaats van de kinderen aan bod. Daarbij dienen de ouders ook samen afspraken te maken over de verdeling van de kosten die gemaakt worden voor de kinderen. Hoe die verdeling eruit komt te zien hangt van verschillende factoren, zoals de draagkracht van de beide ouders.

Kosten advocaat familierecht
Onder een bepaalde inkomensgrens heb je recht op een pro Deo advocaat. Als je niet in aanmerking komt voor een pro Deo advocaat betaal je de advocaat een uurtarief. De hoogte van dit tarief is afhankelijk van de advocaat. Over het algemeen kost een langere echtscheiding meer. Het heeft dus in veel gevallen de voorkeur dat je snel goede afspraken kunt maken met jouw ex-partner, want hierdoor zullen de kosten lager zijn.

Mediation
In sommige gevallen biedt mediation een goede oplossing voor stellen. Vaak gaan familierechtelijke kwesties gepaard met veel emoties, waardoor een rechterlijke procedure extra spanningen met zich mee brengt. Mediation kan ertoe leiden dat de spanningen en emoties niet te hoog oplopen en dat er wederzijds begrip blijft. Als onafhankelijke derde begeleidt de mediator de betrokken partijen en in overleg wordt een oplossing gezocht waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.