De voorwaarden voor het aanvragen van een verblijfsvergunning

31 augustus 2021
 Categorieën: Advocaten, Blog

Delen  

Wanneer een buitenlander in een ander land wil gaan wonen of werken, heeft hij of zij een verblijfsvergunning nodig. Veel landen leggen aan buitenlanders beperkingen op, wanneer ze zich in een ander land willen gaan vestigen en werken. Een buitenlander moet eerst een verzoek indienen en aan de gestelde eisen voldoen. Bij een goedkeuring kunnen ze een verblijfsvergunning voor een onbepaalde tijd krijgen. Vooral tegenwoordig valt het verkrijgen van een goedkeuring niet mee. De vereisten waaraan een formeel verzoek moet voldoen, zijn streng en zeker niet eenvoudig.

De vereisten voor een vergunning
Wanneer een persoon zich in een land wil vestigen moet er een geldige reden zijn. Een geldige reden kunnen er meerdere zijn zoals: een huwelijk of studie, maar ook voor een gezinshereniging. Wat vooral ook tegenwoordig een belangrijke rol speelt is dat een persoon een geldige reden kan hebben wanneer deze gevlucht is uit eigen land en waarbij het vervolgens onmogelijk is om ernaar terug te keren. De persoon die een vergunning voor het verblijf aanvraagt, moet het bewijs kunnen leveren dat deze in staat is om zichzelf te onderhouden. Vooral tegenwoordig is het ook van groot belang dat de persoon geen bepaalde ziektes heeft, zeker in de corona tijd waarin we leven.

De geldigheid van de vergunning
De verleende vergunning is bij goedkeuring geldig in het land waar hij is verleend. Een geldige vergunning voor bijvoorbeeld Nederland is niet geldig voor de andere landen binnen de EU. De geldige vergunning voor Nederland is daarom ook niet geschikt om er zich mee in Duitsland te vestigen. Ook worden niet alle rechten van het staatsburgerschap aan de persoon met de vergunning verleend. Bij een langer verblijf met een goedkeuring voor onbepaalde tijd kan de persoon zich in veel gevallen laten naturaliseren tot een staatsburger van dat land.

De rechten van de persoon die een vergunning voor het verblijf heeft
Deze personen mogen niet deelnemen aan een verkiezing en mogen ook niet meedoen met de stemming. Ook mogen ze, in de meeste landen, niet voor de overheid gaan werken. Het is wel heel belangrijk dat ze niet betrokken raken bij een misdrijf. Worden ze wel bij een misdrijf betrokken en veroordeeld, dan kunnen ze het land worden uitgezet. Wanneer een persoon een vergunning voor het verblijf heeft gekregen om de studie te voltooien, kan het land moeten verlaten wanneer de studie is voltooid. De vergunning wordt dan ingetrokken. U moet dus als migrant altijd goed opletten waaraan u moet voldoen om in het land te kunnen verblijven. In Nederland is het Ministerie van Justitie en Veiligheid belast met het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid en het uitgeven van verblijfsvergunningen.