Wanneer is het slim om een advocaat strafrecht te bellen?

23 oktober 2020
 Categorieën: Advocaten, Blog

Delen  

Het strafrecht is voor veel mensen een grijs gebied, door alle wetten, regels en uitzonderingen die er in het strafrecht gelden. De gemiddelde Nederlander weet vaak alleen globaal iets van het Wetboek van Strafrecht af. Krijg je zelf met een rechtszaak te maken, dan is het alleen al om die reden belangrijk om de hulp van een advocaat strafrecht in te schakelen. In welke situaties kan een strafrechtadvocaat je precies van dienst zijn?

De kernbezigheden van strafrechtadvocaten

Voordat je een advocaat strafrecht inschakelt, of denkt te moeten inschakelen, is het belangrijk om te weten wat de kerntaken van deze beroepsgroep zijn. Strafrechtadvocaten houden zich bezig met juridische kwesties waarbij er wettelijk strafbare feiten zijn begaan, die vaak leiden tot een of meer rechtszittingen. Hun taken is om een van beide partijen, namelijk de aangeklaagde partij, in het strafproces te verdedigen. Het hoofddoel van strafrechtadvocaten is om hun cliënt vrijgesproken te krijgen of, als vrijspraak een brug te ver is, te zorgen dat de opgelegde straf zo laag mogelijk is. Hiertoe voorziet de advocaat de cliënt van advies, onderhandelt en bemiddelt hij en helpt hij de verdachte een goede verdediging te voeren tijdens de rechtszaak. Ook juridische nazorg is een van de taken van de strafrechtsadvocaat.

Op welke momenten tijdens een juridische procedure is een strafrechtadvocaat belangrijk?

De hulp van een advocaat strafrecht is in juridische processen op vijf momenten cruciaal: tijdens het politieverhoor, tijdens de zitting van het Openbaar Ministerie, bij de rechtszitting, om een ingevorderd rijbewijs te kunnen terugkrijgen en om in beslag genomen spullen terug te kunnen vorderen. In de eerste plaats is het slim om een strafrechtadvocaat te regelen als je door de politie wordt verhoord. Een goede advocaat kan hier al het verschil maken tussen een latere veroordeling of uiteindelijke vrijspraak. De advocaat bereidt je voor op het verhoor en kan je tijdens een verhoor ondersteunen en helpen voorkomen dat je dingen zegt die later tégen je gebruikt kunnen worden. Ten tweede ondersteunt een strafrechtadvocaat je tijdens een OM-zitting. Dit zijn speciale zittingen waar er geen rechter aanwezig is, maar alleen de Officier van Justitie. Als je na een dagvaarding voor de rechter moet verschijnen, assisteert een advocaat je ook tijdens die zitting. Als ervaringsdeskundige bereidt een goede strafrechtadvocaat je uitgebreid voor op de rechtszitting, helpt bij het opstellen van een overtuigende verdedigingsrede en neemt met jou alle stappen door die in een rechtszaak doorlopen worden. Ten vierde kun je ook veel hebben aan een strafrechtadvocaat als je rijbewijs is ingevorderd en je deze snel wilt terugkrijgen, bijvoorbeeld omdat je die niet voor je werk kunt missen. En ten slotte helpt een strafrechtsadvocaat bij de terugvordering van goederen die in beslag zijn genomen.