Advocaat

14 juni 2018
 Categorieën: Advocaten, Blog

Delen  

Bij het horen van de term advocaat denk je wellicht snel aan de strafrechtdeskundige die een cliënt vertegenwoordigt in een rechtszaak. Dat is gedeeltelijk ook zo. Een strafpleiter doet echter meer dan verdedigen. In feite is het voeren van de verdediging een laatste fase in een juridisch conflict. Een goede jurist is namelijk veel breder inzetbaar. Een andere naam voor advocaat is niet voor niets raadsman; hij of zij geeft raad, communiceert met andere partijen en zal vaak, indien mogelijk, kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak.

 

Privaatrecht en strafrecht

 

Het Nederlandse rechtsstelsel is grofweg in te delen in twee belangrijke rechtsgebieden:

  • Privaatrecht
  • Strafrecht

In veel gevallen zal je, als je een raadsman nodig hebt, te maken hebben met het privaatrecht. Dit rechtsgebied omvat een groot aantal categorieën en niet elke advocaat is gespecialiseerd in het rechtsgebied waarvoor je wellicht graag een advocaat wenst in te schakelen. Met name recent afgestuurde advocaten beginnen in de algemene praktijk zodat men ervaring op kan doen met procesvoering. In een later stadium zal men zich dan gaan specialiseren. Indien de zaak waarvoor je de assistentie van een jurist wenst gespecialiseerde kennis vereist, is het zinvol om hier goed op te letten. Op die manier ben je verzekerd van kwalitatief hoogstaande rechtsbijstand.

 

De advocaat als adviseur

 

Naast het bijstaan van rechtszoekenden, is het adviseren op tal van juridische gebieden ook een taak van een raadsman. Veel advocaten bieden bedrijven daarom ook de mogelijkheid aan om op te treden als bedrijfsjurist. In die hoedanigheid kan een jurist advies geven op tal van gebieden. Te denken valt aan zaken als:

 

  • Eigendomsrecht
  • Arbeidsrecht
  • Concurrentiebeding
  • Copyright
  • Aansprakelijkheid
  • Contractbreuk

Ook voor het opstellen van leveringsvoorwaarden en verschillende contracten kan een goed onderlegde jurist van bijvoorbeeld Smit en de Hart advocaten een grote meerwaarde hebben. Met name voor MKB bedrijven is dit van belang. In veel gevallen is het in dienst nemen van een advocaat als bedrijfsjurist een dure aangelegenheid.

 

De strafpleiter

 

Een raadsman komt in veel gevallen ook van pas in het strafrecht. Dat gebeurt niet alleen tijdens het feitelijke strafproces, vaak al eerder. Op het moment dat een verdachte is gearresteerd komt de rol van de raadsman al in beeld. Op die manier kan een jurist zijn cliënt goed voorbereiden op het verhoor en deze eventueel voorzien van nuttige adviezen. Vaak zal hij of zij de verdachte dan ook bijstaan in het verdere verloop van de zaak en toezien op het correct volgen van de wet zodat de rechten van de verdachte zijn gewaarborgd.