Inleiding tot het familierecht

31 januari 2018
 Categorieën: Advocaten, Blog

Delen  

Personen- en familierecht

'Elk huisje heeft zijn kruisje' is een bekende uitspraak in Nederland. En dat klopt ook. Er kunnen in mensenlevens allerlei veranderingen voordoen en veelal heeft dit een rechtstreeks gevolg voor familierelaties. In de meeste gevallen kunnen familieleden onderlinge problemen wel oplossen, maar er zijn zaken waarbij dit niet mogelijk is. Ook kunnen er zaken voordoen, waarbij het verplicht is om een en ander te regelen via een bemiddelaar of tussenpersoon, zoals bijvoorbeeld bij echtscheiding. In al deze gevallen zal de rechter meestal een uitspraak doen. De rechter baseert zijn uitspraken dan altijd op het familierecht. In tegenstelling tot uitspraken op basis van ander soort recht, is een uitspraak van de rechter met betrekking tot personen- en familierecht niet openbaar. Dit om de privacy van personen te beschermen.


Wat betekent het personen- en familierecht?

Alle problemen rondom familiezaken vallen volgens de wet onder personen- en familierecht. En dan kan je denken aan geboorte, huwelijk en echtscheiding en afstamming. De enige uitzondering, wat er niet onder valt is het erfrecht. Het erfrecht omvat zoveel zaken en ook niet alleen familiare zaken, dat dit als een apart rechtsgebied wordt gezien. Het personen- en familierecht staat beschreven in het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek. Van alle rechterlijke uitspraken, omvat ongeveer de helft van de uitspraken, uitspraken met betrekking tot het personen- en familierecht. Nauw verbonden aan dit recht hangen enkele internationale verdragen, zoals het Verdrag voor Rechten v/h Kind en het EU Verdrag voor Rechten v/d Mens. Dit zorgt ervoor dat wij een internationaal goede wetgeving hebben, waar burgers en met name kinderen erg goed zijn beschermd.


De onderdelen van het personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is weer onder te delen in diverse onderdelen: • Het Nederlands namenrecht. Het is mogelijk om je achternaam te wijzigen, maar dat moet wel aan de wettelijke voorwaarden voldoen en de minister moet toestemming geven, waarna bij Koninklijk besluit je achternaam gewijzigd wordt.

• Echtscheiding. Het beëindigen van het burgerlijk huwelijk heeft grote gevolgen voor allerlei zaken, zodat hieronder ook andere onderdelen van het familierecht vallen, zoals boedelverdelingen, alimentaties en ouderlijk gezag. 

• Ondertoezichtstelling. Dit betreft voornamelijk kinderen die om allerlei redenen onder het toezicht van een voogd geplaatst worden. Dit kan gaan om probleemkinderen, maar ook als ouders uit het ouderlijk gezag zijn geplaatst. 

• Leerplichtzaken. Het is in Nederland verplicht om kinderen onderwijs te laten volgen. Dit onderdeel van de wet geeft de leerplichtambtenaar handvatten om in te grijpen als er geconstateerd wordt, dat kinderen of ouders de leerplicht ontduiken. Ouders kunnen dan beboet worden.

Op zoek naar advocaten die ruime kennis hebben van het familierecht in de regio Goeree-Overflakkee? Kijk dan eens bij Van Pijkeren & Van Aken Advocaten